Ložnjak Dizdar D., Metzner-Nebelsick, C., Rajić Šikanjić P., Barbir, A. in Fileš Kramberger J. K. (2023) „Grobova iz Batine kot primera ekonomske vloge in družbenega statusa žensk ob Donavi v starejši železni dobi“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 161–188. doi: 10.3986/AV.74.04.