Pavlin, P. in Stipančić P. (2023) „Bronastodobni depo iz Gorenjega Suhadola v Gorjancih“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 125–160. doi: 10.3986/AV.74.03.