Kramberger, B., Lubšina Tušek M. in Tolar, T. (2023) „Naselbina iz poznega neolitika in zgodnje bakrene dobe v Stopercah (Haloze)“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 39–124. doi: 10.3986/AV.74.02.