Turk, M. in Turk, J. (2023) „O pomenu jame Divje babe I za stratigrafijo, sedimentologijo in kronologijo jamskih paleolitskih najdišč v Sloveniji“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 74, str. 7–38. doi: 10.3986/AV.74.01.