Pavletič, K. (2022) „Enrico Cavada, Marcus Zagermann (ur.): Alpine Festungen 400–1000. Chronologie, Räume und Funktionen, Netzwerke, Interpretationen / Fortezze Alpine (secoli V–X). Cronologia, spazi e funzioni, sistemi, interpretazioni, 2020“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 73, str. 684–686. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10978 (Pridobljeno: 28 september 2023).