Vitri, S. in Corazza, S. (2022) „Pozzuolo del Friuli in osrednja Furlanija v razviti fazi železne dobe (700–480 pr. n. št.)“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 73, str. 617–651. doi: 10.3986/AV.73.17.