Mlinar, M. in Tecco Hvala, S. (2022) „Poselitvena slika posoške/svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 73, str. 397–469. doi: 10.3986/AV.73.11.