Djurić, B., Gale, L., Brajkovič, R., Bekljanov Zidanšek, I., Horn, B., Lozić, E., Mušič, B. in Vrabec, M. (2022) „Kamnolom apnenca v Podpeči pri Ljubljani in njegovi izdelki“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 73, str. 155–198. doi: 10.3986/AV.73.06.