Mihevc, A. (2022) „Neolitske risbe v jami Bestažovci na Krasu“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 73, str. 29–47. doi: 10.3986/AV.73.02.