Vukosavljević, N., Gužvica, G., Radanović-Gužvica, B., Kurtanjek, D. in Karavanić, I. (2022) „Musterjenska kamena industrija iz jame Vinica (Hrvaško Zagorje).: Nova spoznanja o regionalni srednjepaleolitski tehnologiji“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 73, str. 7–28. doi: 10.3986/AV.73.01.