BRATINAP. (2021) „Gradišča Komenskega Krasa v starejši železni dobi“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 72, str. 377-418. doi: 10.3986/AV.72.13.