BAVDEKA. (2021) „Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 72, str. 263-308. doi: 10.3986/AV.72.09.