PavlovičD., VojakovićP. in ToškanB. (2021) „Cerklje ob Krki: novosti v poselitvi Dolenjske v zgodnjem srednjem veku“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 72, str. 137-186. doi: 10.3986/AV.72.06.