LeghissaE. (2021) „Kulturna in časovna umestitev poznobakrenodobne ljubljanske kulture na Dežmanovih koliščih pri Igu“, Arheološki vestnik. Ljubljana, Slovenija, 72, str. 7-52. doi: 10.3986/AV.72.01.