Božič, Dragan. 2020. „Petra Goláňová: The Early La Tène Period in Moravia, 2018“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8813.