Murgelj, Ida. 2020. „Nove Risbe Figuralnih Upodobitev Na Situlah Z Vač in Magdalenske Gore Ter Iz Valične Vasi“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.21.