Turk, Peter. 2020. „Pod površino polnoročajnih mečev železnodobne Dolenjske Skupine“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.20.