Božič Dragan, Andrej Gaspari, in Darja Pirkmajer. 2020. „Poznohalštatska Grobova S Kovka Nad Hrastnikom V Zasavju“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.18.