Murko, Miha, in Matej Draksler. 2020. „Nove Najdbe Iz starejše železne Dobe Iz Zagorja Ob Savi in Save Pri Litiji“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.16.