Grahek, Lucija, in Kovač Otmar. 2020. „Podzemelj – železnodobno središče V Beli Krajini V luči Novih Raziskav“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.15.