Teržan Biba. 2020. „Dolenjska halštatska Skupina: Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.12.