Modrijan, Zvezdana, in Strmčnik Gulič Mira. 2020. „Sv. Jurij Na Legnu – zgodnjesrednjeveška Cerkev in grobišče“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.10.