Milavec, Tina, in Šmit Žiga. 2020. „Analize Stekla S poznoantične višinske Postojanke Korinjski Hrib Nad Velikim Korinjem“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.09.