Donev, Damjan. 2020. „Najpomembnejša antična Mesta Balkanskih Provinc in Obeh Panonij“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.05.