Turk, Matija, in Ivan Turk. 2020. „Orinjasjenske koščene Konice Iz Potočke Zijalke: Razlaga Novih Rezultatov morfometrične statistične Analize“. Arheološki Vestnik 71 (julij). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/AV.71.01.