PerkoVerena. 2002. „Ljudmila Plesničar Gec, Boris Kuhar: Emona in Rimska Kuhinja. Apicijevi Recepti Za današnjo Rabo, 1966“. Arheološki Vestnik, št. 53 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8541.