LazarIrena. 2002. „Vera Kolšek: Rimska Nekropola V Šempetru. Vodnik / Römische Nekropole in Šempeter. Führer, 1997“. Arheološki Vestnik, št. 53 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8536.