ŠoberlLucija. 2002. „Pozdravljeni, Prednamci! Ljubljana Od Prazgodovine Do Srednjega Veka / Ancestral Encounters. Ljubljana from Prehistory to the Middle Ages, 1996“. Arheološki Vestnik, št. 53 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8534.