MiškecAlenka. 2002. „Peter Kos, Andrej Šemrov: Rimski Novci in Kontramarke Iz 1. Stoletja / Roman Imperial Coins and Countermarks of the 1st Century: Augustus-Traianus, 1995“. Arheološki Vestnik, št. 53 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8498.