HorvatJana. 2002. „Eleni Schindler Kaudelka, Ulrike Fastner, Michael Gruber: Italische Terra Sigillata Mit Appliken in Noricum, 2001“. Arheološki Vestnik, št. 53 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8481.