PreložnikAndrej. 2002. „Mária Novotná: Die Fibeln in Der Slowakei, 2001“. Arheološki Vestnik, št. 53 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8474.