GabrovecStane. 2002. „Wolfgang Dehn“. Arheološki Vestnik, št. 53 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8439.