VeluščekAnton, in ČufarKatarina. 2002. „Dendrokronološke Raziskave kolišč Na Ljubljanskem Barju - Stanje 2001“. Arheološki Vestnik, št. 53 (januar). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8402.