Kerman, Branko. 2019. „Naselbine Iz starejše železne Dobe V Prekmurju“. Arheološki Vestnik 70 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7839.