TERŽAN, Biba. 2019. „Štajersko-Panonska halštatska Skupina. Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki Vestnik 70 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7836.