Velušček, Anton. 2019. „Margareta Ana Hirschbäck-Merhar (1946–2018)“. Arheološki Vestnik, št. 70 (oktober). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7828.