Breccia, Gastone. 2023. „Janka Istenič, Anja Ragolič: Roman Military Decoration Torques: Literary, Epigraphic, Representational and Archaeological Evidence – Rimsko vojaško Odlikovanje Torkves: Literarni, Epigrafski in archeološki Viri Ter Upodobitve, 2023“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:667-68. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/13182.