Škvor Jernejčič Brina, in Vojaković Petra. 2023. „Grobišča Iz starejše železne Dobe V Ljubljani. Različni načini Pokopa Kot Kazalci Heterogenih Prazgodovinskih družbenih Identitet“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:591-632. https://doi.org/10.3986/AV.74.20.