Zupan, Matic, Fabec Tomaž, in Laharnar Boštjan. 2023. „Kopa Nad Kompoljami Pri Lukovici: Gradišče in grobišče Iz starejše železne Dobe“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:505-30. https://doi.org/10.3986/AV.74.18.