Železnikar Janja. 2023. „Mengeš V Pozni Prazgodovini“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:469-81. https://doi.org/10.3986/AV.74.16.