Brezigar, Barbara. 2023. „Železnodobni Gomili Na Godeško-Reteških Dobravah Pri Škofji Loki“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:443-67. https://doi.org/10.3986/AV.74.15.