Teržan Biba. 2023. „Gorenjska V halštatskem Obdobju: Uvodnik in Kratek Oris“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:333-52. https://doi.org/10.3986/AV.74.11.