Ložnjak Dizdar Daria, Carola Metzner-Nebelsick, Rajić Šikanjić Petra, Antonela Barbir, in Fileš Kramberger Julia Katarina. 2023. „Grobova Iz Batine Kot Primera Ekonomske Vloge in družbenega Statusa žensk Ob Donavi V starejši železni Dobi“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:161-88. https://doi.org/10.3986/AV.74.04.