Kramberger, Bine, Lubšina Tušek Marija, in Tolar Tjaša. 2023. „Naselbina Iz Poznega Neolitika in Zgodnje Bakrene Dobe V Stopercah (Haloze)“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:39-124. https://doi.org/10.3986/AV.74.02.