Turk, Matija, in Janez Turk. 2023. „O Pomenu Jame Divje Babe I Za Stratigrafijo, Sedimentologijo in Kronologijo Jamskih Paleolitskih najdišč V Sloveniji“. Arheološki Vestnik 74 (julij). Ljubljana, Slovenija:7-38. https://doi.org/10.3986/AV.74.01.