Mlinar, Miha, in Sneža Tecco Hvala. 2022. „Poselitvena Slika posoške/Svetolucijske Skupine – Nova najdišča in Spoznanja“. Arheološki Vestnik 73 (julij). Ljubljana, Slovenija:397-469. https://doi.org/10.3986/AV.73.11.