Djurić, Bojan, Luka Gale, Rok Brajkovič, Iris Bekljanov Zidanšek, Barbara Horn, Edisa Lozić, Branko Mušič, in Marko Vrabec. 2022. „Kamnolom Apnenca V Podpeči Pri Ljubljani in Njegovi Izdelki“. Arheološki Vestnik 73 (julij). Ljubljana, Slovenija:155-98. https://doi.org/10.3986/AV.73.06.