ŽELEZNIKAR Janja. 2021. „Mirina Cvikl Zupančič (1938–2020)“. Arheološki Vestnik 72 (junij). Ljubljana, Slovenija:551-52. https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/10236.