Leghissa, Elena. 2021. „Kulturna in časovna Umestitev Poznobakrenodobne Ljubljanske Kulture Na Dežmanovih koliščih Pri Igu“. Arheološki Vestnik 72 (junij). Ljubljana, Slovenija, 7-52. https://doi.org/10.3986/AV.72.01.