MURGELJ, I. Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi. Arheološki vestnik, Ljubljana, Slovenija, v. 71, 2020. DOI: 10.3986/AV.71.21. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8805. Acesso em: 4 jul. 2022.